1. Rekisterinpitäjä

Majakivi Oy, Jussilantie 4a, 41660 TOIVAKKA

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Mikko Leppänen, p 0403400224

3. Rekisterin nimi

Majakivi Oy:n asiakasrekisteri / Suomi.

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Majakiven asiakasrekisteriä käytetään olemassa olevien asiakassuhteiden hoitoon, asiakasyhteydenpitoon, markkinointiin ja muuhun vastaavaan tarkoitukseen. Rekisterin tietoja voidaan käyttää Majakivi Oy:n suoramarkkinointiin, jos asiakas on tämän erikseen hväksynyt. Asiakastietoja ei luovuteta ulkopuolisille henkilöille, yrityksille tai yhteisöille.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri koostuu useammasta pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan kootusta erillisestä rekisteristä.


1. Tarjouspyynnöistä ja tilauksissa kerättävät tiedot

Tarjoukseen ja mahdolliseen tilauksen yhteydessä kerätään käsittelyssä ja toimittamisessa tarvittavat tiedot. Pakollisia asiakastietoja ovat sukunimi, etunimi, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka ja puhelinnumero.

2. Majakiven uutiskirjeen tiedot.

Tilatessa uutiskirjettä pakollisena tietona on tilaajan sähköpostiosoite.

3. Luottokaupan ylläpitämiseen tarvittavat tiedot

Luotonvalvontaan ja luotto-oikeuden ylläpitoon vaadittavat tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisterin yhteys- ja muut asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista.

Asiakassuhde katsotaan alkaneeksi, kun asiakas joko:

1) kysyy tarjousta tuotesivulla tai ottamalla yhteyttä

2) tilaa uutiskirjeen tai

3) tilaa tuotteita

7. Rekisterin suojaaminen

Säilytämme asiakasrekisterin konekielistä aineistoa mahdollista asioiden jälkihoitoa varten. Tiedot säilytetään omalla palvelimella SHA tekniikalla salattuina.

8. Tietojen luovutus ulkopuolisille

Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

9. Tietojen luovutus ulkomaille

Emme luovuta tietoja ulkomaille. Tiedot säilytetään suomalaisessa ympäristössä.

Majakivi Oy liuskekivi

© Majakivi Oy 2017